Wspinaczka na Nosal

0 Comments


Wspinaczka Na Nosal należy do najpopularniejszych wśród zdobywania tatrzańskich szczytów. Wyprawę można odbyć na dwa sposoby:

Wariant z Kuźnic

Z placu w Kuźnicach w kierunku wschodnim udajemy się do rozdroża w lesie. Ścieżka wznosi się skąpo podszytym lasem świerkowym do szerokiej Nosalowej Przełęczy (1103 m), która oddziela Nosal od lesistego Nieboraka (ok. 1217 m). przechodzą tu szlaki wędrówek zwierząt leśnych: jeleni, niedźwiedzi, rysi. Wygodna ścieżka wznosi się teraz wśród lasu na południowy grzbiet Nosala. Na skałach możemy spotkać mąkinie, kępy jaworu i nisko ugałęzione sosny zwyczajne. Znaki prowadzą dalej, na główne wypiętrzenie – Nosal ( 1206 m). Z Kuźnic zajmie nam to około 35 minut.

Wejście od „Murowanicy”

Wariant nieco mozolniejszy, używany częściej do zejścia. Z Zakopanego udajemy się do przystanku „Murowaniec”. Stąd maszerujemy ul. Karłowicza przez Bystrą i dalej przez około 50 m jej zwykle suchym korytem. Szlak oznakowany skręca w prawo wzdłuż omurowanego koryta Bystrej. Po 200 m zmierzamy w lewo na północny zachód, gdzie zauważamy grzędę Nosala, która stromo pnie się przez zniszczony las. Z siodełka odsłania nam się ładny widok. Dalej idziemy na lewo od skał obchodząc urwiste baszty skalne w okolicach górnej stacji wyciągu narciarskiego i na wierzchołkowe spiętrzenie Nosala (1206 m). Z „Murowanic wspinaczka trwać może około 40 minut.

Nosal (1206 m) – skalisty szczyt, pomimo skromnej wysokości jest bardzo interesujący. Widok obejmuje Dolinę Bystrej z Kuźnicami, Giewont, Czerwone Wierchy i Rów Podtatrzański, a na wschód gniazda Kopieńców i Kop Królowych oraz granitowe otoczenie dolin Gąsienicowej i Pańszczycy. Na kruch, a po deszczu śliskich skałach warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych turystów.

Tagi: , ,