Droga nad Reglami

0 Comments

Regle to pas niższych grzbietów i wzniesień takich jak: Hruby Regiel, Łysanki, Krokiew, Kopieniec, Kopy Sołtysie i inne. Obszar pokryty jest lasami z wyraźnym podziałem na dwa piętra: regiel dolny gdzie występują jodły i buki