Droga nad Reglami

0 Comments


Regle to pas niższych grzbietów i wzniesień takich jak: Hruby Regiel, Łysanki, Krokiew, Kopieniec, Kopy Sołtysie i inne. Obszar pokryty jest lasami z wyraźnym podziałem na dwa piętra: regiel dolny gdzie występują jodły i buki oraz regiel górny w którym przeważają świerki.

Droga pod Reglami wiedzie na wysokości ok. 940 m i od niej odchodzą ścieżki do dolinek pod Giewontem: Dolina Białego, Dolina Strążyska, Dolina za Bramką itp. możemy również odwiedzić Wielką Krokiew, na której odbywają się zawody narciarskie.

Tagi: