Granią nad Doliną Bystrej

0 Comments

Piękny krajobrazowo i wygodnie wytrasowany szlak stokowo – grzbietowy. Wiedzie głównie po stronie słowackiej. W zimie staje się niebezpieczny. Ścieżka zaczyna się nieco powyżej siodła ludnej zwykle Suchej Przełęczy (1950 m) i przecina trawersem południowy